DDC 028.5 V986Ng
Tác giả CN Vũ, Dương Thúy Ngà
Tác giả TT Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nhan đề Sách và cuộc sống / Vũ Dương Thúy Ngà
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2019
Mô tả vật lý 199tr. ; 19cm.
Từ khóa tự do Hứng thú đọc
Từ khóa tự do Thói quen đọc
Từ khóa tự do Văn hóa đọc
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10239018-21
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119818
0022
004D6469199-5C02-4110-9794-D78662A5232F
005202210041456
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c150.000
039|y20221004145600|zhuentm
082 |a028.5|bV986Ng
100 |aVũ, Dương Thúy Ngà
110 |aBộ văn hóa, Thể thao và Du lịch |bVụ thư viện
245 |aSách và cuộc sống / |cVũ Dương Thúy Ngà
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2019
300 |a199tr. ; |c19cm.
653 |aHứng thú đọc
653 |aThói quen đọc
653 |aVăn hóa đọc
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10239018-21
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bs kynang/sachvacuocsongvuduongthuyngathumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10239018 TVTT_Kho sách T9 028.5 V986Ng Sách tham khảo 1
2 10239019 TVTT_Kho sách T9 028.5 V986Ng Sách tham khảo 2
3 10239020 TVTT_Kho sách T9 028.5 V986Ng Sách tham khảo 3
4 10239021 TVTT_Kho sách T9 028.5 V986Ng Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment