DDC 302
Tác giả CN Nguyễn Văn Hùng
Nhan đề Giáo trình kỹ năng giao tiếp / Nguyễn văn Hùng, Hoàng Văn Phúc, Lê Viết Lâm
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2022
Mô tả vật lý 436 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Kỹ năng giao tiếp
Từ khóa tự do Kỹ năng thuyết trình
Khoa Kỹ năng làm việc nhóm
Môn học Kỹ năng giao tiếp
Tác giả(bs) CN Hoàng Văn Phúc
Tác giả(bs) CN Lê Viết Lâm
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119933
00214
004AD0399C9-AEB1-4545-A57F-0796B824BB37
005202305190954
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230519095422|zlinhntu
082 |a302
100 |aNguyễn Văn Hùng
245 |aGiáo trình kỹ năng giao tiếp / |cNguyễn văn Hùng, Hoàng Văn Phúc, Lê Viết Lâm
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2022
300 |a436 tr. ; |c24 cm.
653 |aKỹ năng giao tiếp
653 |aKỹ năng thuyết trình
690 |aKỹ năng làm việc nhóm
692|aKỹ năng giao tiếp
700 |aHoàng Văn Phúc
700 |aLê Viết Lâm
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bskynangmem/giáo trình kỹ năng giao tiếp_nguyễn văn hùng_2022_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment