DDC 004.6 G3489T
Tác giả TT Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Phạm Thị Quế
Nhan đề Giáo trình mạng máy tính / Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tin và truyền thông, 2009
Mô tả vật lý 420tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Mạng máy tính
Từ khóa tự do An ninh mạng
Từ khóa tự do Internet
Từ khóa tự do Kiến trúc mạng
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(31): 10212116, 10214876-905
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011758
0021
0041ABACC65-E979-4F42-A154-EA95BB65E6EA
005202311010913
008 2009
0091 0
020 |c78.000VND
039|a20231101091336|bhuongdtt|c20180530103901|dhuentm|y20171229142852|zhuentm
041 |avie
044 |avm
082 |a004.6|bG3489T
110 |aHọc viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Phạm Thị Quế
245 |aGiáo trình mạng máy tính / |cHọc viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
260 |aHà Nội : |bThông tin và truyền thông, |c2009
300 |a420tr. ; |c24cm.
653|aMạng máy tính
653|aAn ninh mạng
653|aInternet
653|aKiến trúc mạng
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(31): 10212116, 10214876-905
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bscntt/giaotrinhmangmaytinhbuuchinhvienthongthumbimage.jpg
890|a31|b54|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10214876 TVTT_Kho sách T9 004.6 G3489T Giáo trình 1 Hạn trả:10-03-2018
2 10214877 TVTT_Kho sách T9 004.6 G3489T Giáo trình 2 Hạn trả:10-03-2018
3 10214878 TVTT_Kho sách T9 004.6 G3489T Giáo trình 3
4 10214879 TVTT_Kho sách T9 004.6 G3489T Giáo trình 4
5 10214880 TVTT_Kho sách T9 004.6 G3489T Giáo trình 5
6 10214881 TVTT_Kho sách T9 004.6 G3489T Giáo trình 6
7 10214882 TVTT_Kho sách T9 004.6 G3489T Giáo trình 7
8 10214883 TVTT_Kho sách T9 004.6 G3489T Giáo trình 8
9 10214884 TVTT_Kho sách T9 004.6 G3489T Giáo trình 9
10 10214885 TVTT_Kho sách T9 004.6 G3489T Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment