DDC 005.740 T32C
Tác giả CN Thạc, Bình Cường
Nhan đề Giáo trình thiết kế Web / Thạc Bình Cường, Vũ Thị Hậu
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2008
Mô tả vật lý 248tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Internet
Từ khóa tự do Ngôn ngữ lập trình
Từ khóa tự do Thiết kế web
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Hậu
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(28): 10201570, 10208281, 10214906-30, 10236678
000 00000ngm#a2200000ui#4500
0011759
0021
0046C74DD28-6C87-444D-84EA-3501134FFBEF
005201805251514
008 2008
0091 0
020 |c27.000VND
039|a20180525151456|bhuentm|c20171229155213|dlinhntu|y20171229144843|zhuentm
041 |avie
044 |avm
082 |a005.740|bT32C
100|aThạc, Bình Cường
245 |aGiáo trình thiết kế Web / |cThạc Bình Cường, Vũ Thị Hậu
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2008
300 |a248tr. ; |c24cm.
653 |aInternet
653 |aNgôn ngữ lập trình
653 |aThiết kế web
700|aVũ, Thị Hậu
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(28): 10201570, 10208281, 10214906-30, 10236678
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bscntt/giaotrinhthietkewebthumbimage.jpg
890|a28|b19|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10236678 TVTT_Kho sách T9 005.740 T32C Giáo trình 31
2 10214906 TVTT_Kho sách T9 005.740 T32C Giáo trình 1
3 10214907 TVTT_Kho sách T9 005.740 T32C Giáo trình 2
4 10214908 TVTT_Kho sách T9 005.740 T32C Giáo trình 3
5 10214909 TVTT_Kho sách T9 005.740 T32C Giáo trình 4
6 10214910 TVTT_Kho sách T9 005.740 T32C Giáo trình 5
7 10214911 TVTT_Kho sách T9 005.740 T32C Giáo trình 6
8 10214912 TVTT_Kho sách T9 005.740 T32C Giáo trình 7
9 10214913 TVTT_Kho sách T9 005.740 T32C Giáo trình 8
10 10214914 TVTT_Kho sách T9 005.740 T32C Giáo trình 9

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment