DDC 004.6 N4992A
Tác giả CN Ngạc, Văn An
Nhan đề Mạng máy tính / Ngạc Văn An,...[ và các tác giả]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ năm
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2011
Mô tả vật lý 259tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Mạng máy tính
Từ khóa tự do Internet
Từ khóa tự do Thiết bị mạng
Tác giả(bs) CN Đặng, Hùng
Tác giả(bs) CN Đỗ, Trung Kiên
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đăng Lâm
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(10): 10234361-70
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013379
0021
0046CBBB90E-D92C-4C62-99B6-6DC351B8B836
005201805210919
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020 |c38000VND
039|a20180521091953|blinhntu|c20180518080017|dhuentm|y20180516152743|zvandtq
082 |a004.6|bN4992A
100 |aNgạc, Văn An
245 |aMạng máy tính / |cNgạc Văn An,...[ và các tác giả]
250 |aTái bản lần thứ năm
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2011
300 |a259tr. ; |c24cm.
653 |aMạng máy tính
653 |aInternet
653 |aThiết bị mạng
700|aĐặng, Hùng
700|aĐỗ, Trung Kiên
700|aNguyễn, Đăng Lâm
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(10): 10234361-70
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bscntt/mangmaytinhvananthumbimage.jpg
890|a10|b14|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10234361 TVTT_Kho sách T9 004.6 N4992A Giáo trình 1
2 10234362 TVTT_Kho sách T9 004.6 N4992A Giáo trình 2
3 10234363 TVTT_Kho sách T9 004.6 N4992A Giáo trình 3
4 10234364 TVTT_Kho sách T9 004.6 N4992A Giáo trình 4
5 10234365 TVTT_Kho sách T9 004.6 N4992A Giáo trình 5
6 10234366 TVTT_Kho sách T9 004.6 N4992A Giáo trình 6
7 10234367 TVTT_Kho sách T9 004.6 N4992A Giáo trình 7
8 10234368 TVTT_Kho sách T9 004.6 N4992A Giáo trình 8
9 10234369 TVTT_Kho sách T9 004.6 N4992A Giáo trình 9
10 10234370 TVTT_Kho sách T9 004.6 N4992A Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment