DDC 650.1 K2691F
Tác giả CN Ferrazzi, Keith
Nhan đề Ai che lưng cho bạn / Keith Ferrazzi; Trần Thị Ngân Tuyến dịch
Lần xuất bản Tái bản lần thứ hai
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Trẻ, 2010
Mô tả vật lý 421tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Bí quyết thành công
Từ khóa tự do Bí quyết kinh doanh
Từ khóa tự do Quan hệ cá nhân
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(1): 10237736
000 00000nam#a2200000ui#4500
00111067
00212
0040A00D301-3868-4110-9625-5F4B1E234291
005201810240939
008081223s2010 vm| vie
0091 0
020 |c78.000
039|a20181024093905|bhuentm|y20181017151123|zhuentm
082 |a650.1|bK2691F
100 |aFerrazzi, Keith
245 |aAi che lưng cho bạn / |cKeith Ferrazzi; Trần Thị Ngân Tuyến dịch
250 |aTái bản lần thứ hai
260 |aHà Nội : |bNxb. Trẻ, |c2010
300 |a421tr. ; |c21cm.
653 |aBí quyết thành công
653 |aBí quyết kinh doanh
653 |aQuan hệ cá nhân
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(1): 10237736
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsthotruyen/aichelungchobanthumbimage.jpg
890|a1|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10237736 TVTT_Kho sách T9 650.1 K2691F Tác phẩm văn học 1 Hạn trả:14-08-2019

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment