DDC 650.1 N4994N
Tác giả CN Nguyễn, Duy Nguyên
Nhan đề Bảy bước đệm dẫn đến thành công / Nguyễn Duy Nguyên
Mô tả vật lý 74 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Bí quyết thành công
Từ khóa tự do Kỹ năng quản lý
Từ khóa tự do Nghệ thuật thành công
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00111091
00211
004139075CE-5DDF-47DA-87A6-258893C1CF6D
005201811071009
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181107100931|blinhntu|y20181107100504|zlinhntu
082 |a650.1|bN4994N
100 |aNguyễn, Duy Nguyên
245 |a Bảy bước đệm dẫn đến thành công / |cNguyễn Duy Nguyên
300 |a74 tr. ; |ccm.
653 |aBí quyết thành công
653 |aKỹ năng quản lý
653 |aNghệ thuật thành công
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bs kynang/7 buoc dem dan den thanh cong_01thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d3
Comment