• Giáo trình
  • 005.74 H986T
    Giáo trình Access và ứng dụng :
DDC 005.74 H986T
Tác giả CN Huỳnh, Quyết Thắng
Nhan đề Giáo trình Access và ứng dụng : Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp / Huỳnh Quyết Thắng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2004
Mô tả vật lý 194tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Access và ứng dụng
Từ khóa tự do Giải thuật di truyền
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Toán thời khóa biểu
Từ khóa tự do Quản trị cơ sở dữ liệu
Địa chỉ 20CSTT_Phòng mượn(2): 20201663, 20201666
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113491
0021
0048AAC0E10-2C06-45BA-9B3F-BAC97568491B
005201904011112
008081223s2004 vm| vie
0091 0
020 |c17.500VNĐ
039|a20190401111259|bvandtq|y20190401102437|zvandtq
082 |a005.74|bH986T
100 |aHuỳnh, Quyết Thắng
245 |aGiáo trình Access và ứng dụng : |bSách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp / |cHuỳnh Quyết Thắng
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2004
300 |a194tr. ; |c24cm.
653 |aAccess và ứng dụng
653 |aGiải thuật di truyền
653 |aCông nghệ thông tin
653|aToán thời khóa biểu
653|aQuản trị cơ sở dữ liệu
852|a20|bCSTT_Phòng mượn|j(2): 20201663, 20201666
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bscntt/giaotrinhaccessvaungdungthumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20201663 CSTT_Phòng mượn 005.74 H986T Giáo trình 1
2 20201666 CSTT_Phòng mượn 005.74 H986T Giáo trình 2

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment