• Giáo trình
  • 005.73 G3489T
    Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật /
DDC 005.73 G3489T
Tác giả TT Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
Nhan đề Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật / Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Nguyễn Thái Hà
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hà Nội, 2007
Mô tả vật lý 169tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Cấu trúc dữ liệu
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Giải thuật dữ liệu
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(5): 10234585-8, 10236585
000 00000nam#a2200000ui#4500
0014415
0021
004A29D7601-FDA1-4E26-A5AD-B2371C8515A7
005201805221518
008081223s2007 vm| vie
0091 0
020 |c20.000
039|a20180522151859|blinhntu|c20180522145530|dhuentm|y20180522141052|zhuentm
082 |a005.73|bG3489T
110 |aSở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
245 |aGiáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật / |cSở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Nguyễn Thái Hà
260 |aHà Nội : |bHà Nội, |c2007
300 |a169tr. ; |c24cm.
653 |aCấu trúc dữ liệu
653 |aCông nghệ thông tin
653 |aGiải thuật dữ liệu
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(5): 10234585-8, 10236585
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bscntt/giaotrinhdulieuvagiaithuattcapthumbimage.jpg
890|a5|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10236585 TVTT_Kho sách T9 005.73 G3489T Giáo trình 5 Hạn trả:15-07-2019
2 10234585 TVTT_Kho sách T9 005.73 G3489T Giáo trình 1
3 10234586 TVTT_Kho sách T9 005.73 G3489T Giáo trình 2
4 10234587 TVTT_Kho sách T9 005.73 G3489T Giáo trình 3
5 10234588 TVTT_Kho sách T9 005.73 G3489T Giáo trình 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment