DDC 005.8 N4994D
Tác giả CN Nguyễn, Xuân Dũng
Nhan đề Bảo mật thông tin mô hình và ứng dụng / Nguyễn Xuân Dũng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống kê, 2007
Mô tả vật lý 183tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do An ninh mạng
Từ khóa tự do Bảo mật thông tin
Khoa CNTT
Ngành Công nghệ thông tin
Môn học Bảo mật hệ thống thông tin
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(1): 10234609
000 00000nam#a2200000ui#4500
0014423
00214
0044F3CDF2F-59C6-4442-AAA5-BDF3B850A03B
005202206140929
008081223s2007 vm| vie
0091 0
020 |c32.000
039|a20220614092916|blinhntu|c20220218152940|dlinhntu|y20180522155117|zhuentm
082 |a005.8|bN4994D
100 |aNguyễn, Xuân Dũng
245 |aBảo mật thông tin mô hình và ứng dụng / |cNguyễn Xuân Dũng
260 |aHà Nội : |bThống kê, |c2007
300 |a183tr. ; |c24cm.
653 |aAn ninh mạng
653 |aBảo mật thông tin
690|aCNTT
691|aCông nghệ thông tin
692|aBảo mật hệ thống thông tin
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(1): 10234609
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bscntt/baomatthongtinmohinhvaungdungthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10234609 TVTT_Kho sách T9 005.8 N4994D Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment