• Sách tham khảo
  • 629.892 L 250 B
    Điều khiển và giám sát trong công nghiệp /
DDC 629.892 L 250 B
Tác giả CN Lê Ngọc Bích
Nhan đề Điều khiển và giám sát trong công nghiệp / Lê Ngọc Bích, Phạm Quang Huy
Thông tin xuất bản Hà Nội : Từ điển Bách Khoa, 2013
Mô tả vật lý 302 tr. ; 24 cm
Tùng thư Tự động hóa trong công nghiệp
Tóm tắt Nội dung sách: Hướng dẫn cài đặt. Điều khiển lập trình với S7200. Kết nối S7200 - WinCC với Opc Server ( PC Access). Tạo giao diện người và máy WinCC. Điều khiển lập trình với Logo.
Thuật ngữ chủ đề Tự động hóa trong công nghiệp
Khoa SCADA công nghiệp
Tác giả(bs) CN Phạm Quang Huy
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000025115-7
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000035132-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
0019851
0022
004A12F91EB-BE19-4A68-A3B6-72487F32F9BE
005201510231448
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20180908230403|byenpt|c20151023144854|dngavt|y20130828102649|zluuyen
082 |a629.892|bL 250 B
100 |aLê Ngọc Bích
245 |aĐiều khiển và giám sát trong công nghiệp / |cLê Ngọc Bích, Phạm Quang Huy
260 |aHà Nội : |bTừ điển Bách Khoa, |c2013
300 |a302 tr. ; |c24 cm
490|aTự động hóa trong công nghiệp
520 |aNội dung sách: Hướng dẫn cài đặt. Điều khiển lập trình với S7200. Kết nối S7200 - WinCC với Opc Server ( PC Access). Tạo giao diện người và máy WinCC. Điều khiển lập trình với Logo.
650|aTự động hóa trong công nghiệp
690|aSCADA công nghiệp
700 |aPhạm Quang Huy
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000025115-7
852|bKho mượn|j(7): 3000035132-8
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/KIPOSDATA1/TaiLieuSo/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/dieukhienvagiamsattrongcongnghiep_lengocbich/0page_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0
Comment