• Sách tham khảo
  • 629.89 L4331Ng
    CAD trong điện - Điện tử: Vi điều khiển và ứng dụng /
DDC 629.89 L4331Ng
Tác giả CN Lê, Ngọc Bích
Nhan đề CAD trong điện - Điện tử: Vi điều khiển và ứng dụng / Lê Ngọc Bích: Phạm Quang Huy
Thông tin xuất bản Hà Nội : Bách khoa Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 383tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Điều khiển động cơ
Từ khóa tự do Vi xử lý
Từ khóa tự do Vi điều khiển
Tác giả(bs) CN Phạm, Quang Huy
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10238187-90
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119589
0022
004EBB34965-9832-46B9-BF4C-9D608B1CC581
005202206091437
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c100.000
039|y20220609143742|zhuentm
082 |a629.89|bL4331Ng
100 |aLê, Ngọc Bích
245 |aCAD trong điện - Điện tử: Vi điều khiển và ứng dụng / |cLê Ngọc Bích: Phạm Quang Huy
260 |aHà Nội : |bBách khoa Hà Nội, |c2016
300 |a383tr. ; |c24cm.
653 |aĐiều khiển động cơ
653 |aVi xử lý
653 |aVi điều khiển
700 |aPhạm, Quang Huy
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10238187-90
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdien_dientu/vidieukhienvaungdunglengoabich2016thumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10238187 TVTT_Kho sách T9 629.89 L4331Ng Sách tham khảo 1
2 10238188 TVTT_Kho sách T9 629.89 L4331Ng Sách tham khảo 2
3 10238189 TVTT_Kho sách T9 629.89 L4331Ng Sách tham khảo 3
4 10238190 TVTT_Kho sách T9 629.89 L4331Ng Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment