• Sách tham khảo
  • 629.89 L4331B
    Điều khiển lập trình và tạo giao diện HMI với WINCC FLEXIBLE /
DDC 629.89 L4331B
Tác giả CN Lê, Ngọc Bích
Nhan đề Điều khiển lập trình và tạo giao diện HMI với WINCC FLEXIBLE / Lê Ngọc Bích: Phạm Quang Huy
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Thanh niên, 2018
Mô tả vật lý 358tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Điều khiển lập trình
Từ khóa tự do Vi điều khiển
Tác giả(bs) CN Phạm, Quang Huy
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10238267-70
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119613
0022
0041AF235EB-DFE6-4623-9876-9D09C50B1224
005202206221544
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c104.000
039|y20220622154442|zhuentm
082 |a629.89|bL4331B
100 |aLê, Ngọc Bích
245 |aĐiều khiển lập trình và tạo giao diện HMI với WINCC FLEXIBLE / |cLê Ngọc Bích: Phạm Quang Huy
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bThanh niên, |c2018
300 |a358tr. ; |c24cm.
653 |aĐiều khiển lập trình
653 |aVi điều khiển
700 |aPhạm, Quang Huy
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10238267-70
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdien_dientu/dieukhienlaptrinhvataogiaodienhmivoiwinccflexiblelengocbich2018thumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10238267 TVTT_Kho sách T9 629.89 L4331B Sách tham khảo 1
2 10238268 TVTT_Kho sách T9 629.89 L4331B Sách tham khảo 2
3 10238269 TVTT_Kho sách T9 629.89 L4331B Sách tham khảo 3
4 10238270 TVTT_Kho sách T9 629.89 L4331B Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment