DDC 621.381
Tác giả CN Nguyễn Tăng Cường
Nhan đề Cấu trúc và lập trình họ vi điều khiển 8051 / Nguyễn Tăng Cường, Phan Quốc Thắng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2004
Mô tả vật lý 285 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Vi mạch
Từ khóa tự do Mạch 8051
Từ khóa tự do Vi điều khiển
Ngành Ô tô
Môn học Kỹ thuật số - Vi xử lý
Tác giả(bs) CN Phan Quốc Thắng
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119927
00215
00471291FB5-D314-472E-85DF-77E14701881B
005202305050817
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|a20230505081757|blinhntu|y20230505080813|zlinhntu
082 |a621.381
100 |aNguyễn Tăng Cường
245 |aCấu trúc và lập trình họ vi điều khiển 8051 / |cNguyễn Tăng Cường, Phan Quốc Thắng
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2004
300 |a285 tr. ; |ccm.
653 |aVi mạch
653 |aMạch 8051
653 |aVi điều khiển
691 |aÔ tô
692|aKỹ thuật số - Vi xử lý
700 |aPhan Quốc Thắng
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdien_dientu/cautrucvalaptrinhhovidieukhien_ngtangcuong_04_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment