• Giáo trình
  • 004.125 G3489T
    Giáo trình kỹ thuật vi xử lý.
DDC 004.125 G3489T
Nhan đề Giáo trình kỹ thuật vi xử lý. Tập 1 / Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Hồ Khánh Lâm
Thông tin xuất bản Hà Nội : Bưu điện, 2008
Mô tả vật lý 538tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Thiết bị điện tử
Từ khóa tự do Vi xử lý
Từ khóa tự do Vi điều khiển
Từ khóa tự do Xử lý tín hiệu
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(31): 10208282-3, 10216442-68, 10237799, 10237809
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012892
0021
004A1F5DDA9-AFE5-4B66-BA5F-93A9E800F7A3
005201805301100
008 2008
0091 0
020 |c80.000VND
039|a20180530110057|bhuentm|c20180111084141|dhuentm|y20180111081922|zhuentm
041 |avie
044 |avm
082 |a004.125|bG3489T
245 |aGiáo trình kỹ thuật vi xử lý. |nTập 1 / |cHọc viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Hồ Khánh Lâm
260 |aHà Nội : |bBưu điện, |c2008
300 |a538tr. ; |c24cm.
653 |aThiết bị điện tử
653 |aVi xử lý
653 |aVi điều khiển
653 |aXử lý tín hiệu
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(31): 10208282-3, 10216442-68, 10237799, 10237809
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bscntt/giaotrinhkythuatvixulytap1thumbimage.jpg
890|a31|b26|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10216442 TVTT_Kho sách T9 004.125 G3489T Giáo trình 1 Hạn trả:05-08-2019
2 10216443 TVTT_Kho sách T9 004.125 G3489T Giáo trình 2
3 10216444 TVTT_Kho sách T9 004.125 G3489T Giáo trình 3
4 10216445 TVTT_Kho sách T9 004.125 G3489T Giáo trình 4
5 10216446 TVTT_Kho sách T9 004.125 G3489T Giáo trình 5
6 10216447 TVTT_Kho sách T9 004.125 G3489T Giáo trình 6
7 10216448 TVTT_Kho sách T9 004.125 G3489T Giáo trình 7
8 10216449 TVTT_Kho sách T9 004.125 G3489T Giáo trình 8
9 10216450 TVTT_Kho sách T9 004.125 G3489T Giáo trình 9
10 10216451 TVTT_Kho sách T9 004.125 G3489T Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment