• Giáo trình
  • 004.125 P491L
    Giáo trình kỹ thuật vi xử lý /
DDC 004.125 P491L
Tác giả CN Phạm, Hữu Lộc
Nhan đề Giáo trình kỹ thuật vi xử lý / Phạm Hữu lộc, Phạm Quang Trí
Thông tin xuất bản TP Hồ Chí Minh : Trường Đại học công nghiệp TP Hồ Chí Minh, 2010
Mô tả vật lý 313tr. ; 24cm.
Phụ chú Trường Đại học công nghiệp TP Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Vi điều khiển 8051
Từ khóa tự do Vi điều khiển
Từ khóa tự do Vi xử lý
Tác giả(bs) CN Phạm, Quang Trí
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(1): 10236070
000 00000nam#a2200000ui#4500
0016759
0021
004601FFF02-E927-4E14-BFF7-D59A86139A4B
005201807111059
008081223s2010 vm| vie
0091 0
020 |c55.000VND
039|a20180711105906|blinhntu|c20180628105731|dhuentm|y20180621095946|zvandtq
082 |a004.125|bP491L
100 |aPhạm, Hữu Lộc
245 |aGiáo trình kỹ thuật vi xử lý / |cPhạm Hữu lộc, Phạm Quang Trí
260 |aTP Hồ Chí Minh : |bTrường Đại học công nghiệp TP Hồ Chí Minh, |c2010
300 |a313tr. ; |c24cm.
500 |aTrường Đại học công nghiệp TP Hồ Chí Minh
653 |aVi điều khiển 8051
653 |aVi điều khiển
653 |aVi xử lý
700 |aPhạm, Quang Trí
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(1): 10236070
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdien_dientu/giaotrinhkythuatvixuly2010huulocthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10236070 TVTT_Kho sách T9 004.125 P491L Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment