DDC 346.07 T7721N
Tác giả CN Trần, Văn Nam
Nhan đề Bài giảng pháp luật kinh doanh quốc tế / Trần Văn Nam: Trần Thị Nguyệt
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học kinh tế quốc dân, 2019
Mô tả vật lý 359tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Pháp luật kinh doanh
Từ khóa tự do Kinh doanh quốc tế
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Nguyệt
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10238657-9, 10238690
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119716
0022
004D52F1A70-F181-43E4-8ED1-6019FAFEE01D
005202209141537
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c82.000
039|y20220914153755|zhuentm
082 |a346.07|bT7721N
100 |aTrần, Văn Nam
245 |aBài giảng pháp luật kinh doanh quốc tế / |cTrần Văn Nam: Trần Thị Nguyệt
260 |aHà Nội : |bĐại học kinh tế quốc dân, |c2019
300 |a359tr. ; |c24cm.
653 |aPháp luật kinh doanh
653 |aKinh doanh quốc tế
700 |aTrần, Thị Nguyệt
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10238657-9, 10238690
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsquantrikinhdoanh/baigiangphapluatkinhdoanhquoctetranvannam2019thumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10238657 TVTT_Kho sách T9 346.07 T7721N Sách tham khảo 1
2 10238658 TVTT_Kho sách T9 346.07 T7721N Sách tham khảo 2
3 10238659 TVTT_Kho sách T9 346.07 T7721N Sách tham khảo 3
4 10238690 TVTT_Kho sách T9 346.07 T7721N Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment