• Giáo trình
  • 658.800 G3489T
    Giáo trình marketing quốc tế
DDC 658.800 G3489T
Tác giả TT Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Nhan đề Giáo trình marketing quốc tế
Nhan đề Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Khoa Marketing; Trần Minh Đạo, Vũ Trí Dũng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2007
Mô tả vật lý 326tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Marketing quốc tế
Từ khóa tự do Kinh doanh quốc tế
Từ khóa tự do Thương mại quốc tế
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(9): 10216837-45
000 00000ncm#a2200000ui#4500
0012956
0021
0049EF5064D-82BF-4666-A938-35E213407DBD
005201807121551
008 2007
0091 0
020 |c39.000VND
039|a20180712155151|bhuentm|c20180117084905|dlinhntu|y20180116164735|zhuentm
041 |avie
044 |avm
082 |a658.800|bG3489T
110 |aTrường Đại học Kinh tế Quốc dân
245 |aGiáo trình marketing quốc tế
245|cTrường Đại học Kinh tế Quốc dân, Khoa Marketing; Trần Minh Đạo, Vũ Trí Dũng
260 |aHà Nội : |bĐại học Kinh tế Quốc dân, |c2007
300 |a326tr. ; |c21cm.
653 |aMarketing quốc tế
653 |aKinh doanh quốc tế
653 |aThương mại quốc tế
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(9): 10216837-45
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsquantrikinhdoanh/giaotrinhmarketingquocte2007326trangthumbimage.jpg
890|a9|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10216837 TVTT_Kho sách T9 658.800 G3489T Giáo trình 1
2 10216838 TVTT_Kho sách T9 658.800 G3489T Giáo trình 2
3 10216839 TVTT_Kho sách T9 658.800 G3489T Giáo trình 3
4 10216840 TVTT_Kho sách T9 658.800 G3489T Giáo trình 4
5 10216841 TVTT_Kho sách T9 658.800 G3489T Giáo trình 5
6 10216842 TVTT_Kho sách T9 658.800 G3489T Giáo trình 6
7 10216843 TVTT_Kho sách T9 658.800 G3489T Giáo trình 7
8 10216844 TVTT_Kho sách T9 658.800 G3489T Giáo trình 8
9 10216845 TVTT_Kho sách T9 658.800 G3489T Giáo trình 9

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment