DDC 331.702 T42H
Tác giả CN Thu Hà
Nhan đề 101 Ý tưởng khởi nghiệp / Thu Hà, Dương Cầm
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2015
Mô tả vật lý 197tr. ; 20cm.
Từ khóa tự do Hướng nghiệp
Từ khóa tự do Ý tưởng khởi nghiệp
Tác giả(bs) CN Dương Cầm
Địa chỉ 10TVTT_Thư viện số(1): 10100573
000 00000nam#a2200000ui#4500
00111058
00213
0042BEDF485-F5AF-4DCE-87B8-CA0C09CA2343
005201810170942
008 2015
0091 0
020 |c49.000VND
039|y20181017094158|zvandtq
041 |avie
044 |avm
082 |a331.702|bT42H
100 |aThu Hà
245 |a101 Ý tưởng khởi nghiệp / |cThu Hà, Dương Cầm
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2015
300 |a197tr. ; |c20cm.
653 |aHướng nghiệp
653 |aÝ tưởng khởi nghiệp
700 |aDương Cầm
852|a10|bTVTT_Thư viện số|j(1): 10100573
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsthotruyen/101ytuongkhoinghiepthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10100573 TVTT_Thư viện số 331.702 T42H Câu lạc bộ sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment