DDC 331.702 T42H
Tác giả CN Thu Hà
Nhan đề 101 Ý tưởng khởi nghiệp / Thu Hà, Dương Cầm
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2015
Mô tả vật lý 197tr. ; 20cm.
Từ khóa tự do Hướng nghiệp
Từ khóa tự do Ý tưởng khởi nghiệp
Tác giả(bs) CN Dương Cầm
Địa chỉ Thư viện Đại học Công nghiệp Việt Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013054
00211
004939C2D86-5309-4508-8CCA-2C32B290CB52
005201810170950
008 2015
0091 0
020 |c49.000VND
039|a20181017095007|blinhntu|c20180129110843|dlinhntu|y20180129095043|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a331.702|bT42H
100 |aThu Hà
245 |a101 Ý tưởng khởi nghiệp / |cThu Hà, Dương Cầm
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2015
300 |a197tr. ; |c20cm.
653 |aHướng nghiệp
653 |aÝ tưởng khởi nghiệp
700 |aDương Cầm
852 |aThư viện Đại học Công nghiệp Việt Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsthotruyen/101ytuongkhoinghiepthumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d3
Comment