• Giáo trình
  • 658.4 N4993T
    Giáo trình Quản trị chiến lược = /
DDC 658.4 N4993T
Tác giả CN Ngô, Kim Thanh
Nhan đề Giáo trình Quản trị chiến lược = / Strategic Management Ngô Kim Thanh :
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2013
Mô tả vật lý 715tr. ; 24cm.
Phụ chú Trường đại học Kinh tế Quốc dân, Khoa quản trị kinh doanh
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Từ khóa tự do Quản trị doanh nghiệp
Từ khóa tự do Quản trị chiến lược
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(1): 10235789
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118351
0021
00498EB923B-EE20-4A80-B1B3-AB6F0BCAAC46
005202101051553
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |c116.000VND
039|a20210105155346|blinhntu|y20210105155118|zlinhntu
082 |a658.4|bN4993T
100|aNgô, Kim Thanh
245 |aGiáo trình Quản trị chiến lược = / |cNgô Kim Thanh : |bStrategic Management
250|aTái bản lần thứ nhất, có sửa đổi bổ sung
260 |aHà Nội : |bĐại học Kinh tế Quốc dân, |c2013
300 |a715tr. ; |c24cm.
500|aTrường đại học Kinh tế Quốc dân, Khoa quản trị kinh doanh
653 |aQuản trị kinh doanh
653 |aQuản trị doanh nghiệp
653 |aQuản trị chiến lược
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(1): 10235789
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsquantrikinhdoanh/giaotrinhquantrichienluoc-ngokimthanh-2013_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1
Comment