DDC 628.1 C1701T
Nhan đề Cấp thoát nước / Trần Hiếu Nhuệ
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2012
Mô tả vật lý 435 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Xử lý nguồn nước
Từ khóa tự do Cấp thoát nước
Khoa Cấp thoát nước
Tác giả(bs) CN Trần, Hiếu Nhuệ
Tác giả(bs) CN Trần, Đức Hạ
Tác giả(bs) CN Ứng, Quốc Dũng
Tác giả(bs) TT Nguyễn, Văn Tín
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118357
0021
0047E422883-922A-437D-815E-18F9015151A8
005202101140943
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20210114094318|blinhntu|y20210114092538|zlinhntu
082 |a628.1|bC1701T
245 |aCấp thoát nước / |cTrần Hiếu Nhuệ
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2012
300 |a435 tr. ; |c24 cm.
653 |aXử lý nguồn nước
653 |aCấp thoát nước
690 |aCấp thoát nước
700 |aTrần, Hiếu Nhuệ
700 |aTrần, Đức Hạ
700 |aỨng, Quốc Dũng
710 |aNguyễn, Văn Tín
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsxaydung/cấp thoát nước - trần hiếu nhuệ - 2012_001thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d2
Comment