DDC 658 Q256
Tác giả CN Trần Anh Tài
Nhan đề Quản trị học / Trần Anh Tài
Lần xuất bản Tái bản lần 2
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 237 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Từ khóa tự do Quản trị nhân lực
Khoa Quản trị học
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000ndm#a2200000ui#4500
00118452
0021
004131E1F8F-52A1-4883-8AF0-9D145703DBE6
005202112151616
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20211215162132|blinhntu|y20211214160106|zlinhntu
082 |a658|bQ256
100 |aTrần Anh Tài
245 |aQuản trị học / |cTrần Anh Tài
250 |aTái bản lần 2
260 |aHà Nội : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2017
300 |a237 tr. ; |c24 cm.
653 |aQuản trị kinh doanh
653 |aQuản trị nhân lực
690 |aQuản trị học
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsquantrikinhdoanh/quan tri hoc_tran anh tai_2017_001thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d1
Comment