DDC 330.015 B9321Ph
Tác giả CN Bùi, Duy Phú
Nhan đề Bài tập Mô hình toán kinh tế / Bùi Duy Phú, Lê Tài Thu, Trương Thị Thùy Dương, Nguyên Văn An
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2015
Mô tả vật lý 123tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Bài tập toán
Từ khóa tự do Quy hoạch tuyết tính
Từ khóa tự do Toán kinh tế
Tác giả(bs) CN Lê, Tài Thu
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn An
Tác giả(bs) CN Trương, Thị Thùy Dương
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10238048-51
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118552
0022
0041A8F67D8-9836-4DDA-9342-1ABCB50DA60E
005202204201615
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |c30.000
039|a20220420161518|bhuentm|y20220418160914|zhuentm
082 |a330.015|bB9321Ph
100 |aBùi, Duy Phú
245 |aBài tập Mô hình toán kinh tế / |cBùi Duy Phú, Lê Tài Thu, Trương Thị Thùy Dương, Nguyên Văn An
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2015
300 |a123tr. ; |c24cm.
653 |aBài tập toán
653 |aQuy hoạch tuyết tính
653 |aToán kinh tế
700 |aLê, Tài Thu
700 |aNguyễn, Văn An
700 |aTrương, Thị Thùy Dương
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10238048-51
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdaicuong/baitapmohinhtoankinhteduyphu2017thumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10238048 TVTT_Kho sách T9 330.015 B9321Ph Sách tham khảo 1
2 10238049 TVTT_Kho sách T9 330.015 B9321Ph Sách tham khảo 2
3 10238050 TVTT_Kho sách T9 330.015 B9321Ph Sách tham khảo 3
4 10238051 TVTT_Kho sách T9 330.015 B9321Ph Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment