• Giáo trình
  • 330.015 G3489T
    Giáo trình mô hình toán kinh tế /
DDC 330.015 G3489T
Tác giả CN Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Nhan đề Giáo trình mô hình toán kinh tế / Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Khoa toán kinh tế; Nguyễn Quang Dong; Ngô Văn Thứ; Hoàng Đình Tuấn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học kinh tế quốc dân, 2006
Mô tả vật lý 382tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Mô hình toánh học
Từ khóa tự do Toán kinh tế
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(47): 10221408-54
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013101
0021
00492E0B458-F5D6-4309-8E8D-3E0AB31E29D9
005201806011622
008 2006
0091 0
020 |c38.000VND
039|a20180601162219|bhuentm|c20180309093105|dhuentm|y20180307104718|zhuentm
041 |avie
044 |avm
082 |a330.015|bG3489T
100 |aTrường Đại học Kinh tế Quốc dân
245 |aGiáo trình mô hình toán kinh tế / |cTrường Đại học Kinh tế Quốc dân, Khoa toán kinh tế; Nguyễn Quang Dong; Ngô Văn Thứ; Hoàng Đình Tuấn
260 |aHà Nội : |bĐại học kinh tế quốc dân, |c2006
300 |a382tr. ; |c21cm.
653 |aMô hình toánh học
653 |aToán kinh tế
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(47): 10221408-54
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bskinhte/giáo trình mô hình toán kinh tếthumbimage.jpg
890|a47|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10221408 TVTT_Kho sách T9 330.015 G3489T Giáo trình 1
2 10221409 TVTT_Kho sách T9 330.015 G3489T Giáo trình 2
3 10221410 TVTT_Kho sách T9 330.015 G3489T Giáo trình 3
4 10221411 TVTT_Kho sách T9 330.015 G3489T Giáo trình 4
5 10221412 TVTT_Kho sách T9 330.015 G3489T Giáo trình 5
6 10221413 TVTT_Kho sách T9 330.015 G3489T Giáo trình 6
7 10221414 TVTT_Kho sách T9 330.015 G3489T Giáo trình 7
8 10221415 TVTT_Kho sách T9 330.015 G3489T Giáo trình 8
9 10221416 TVTT_Kho sách T9 330.015 G3489T Giáo trình 9
10 10221417 TVTT_Kho sách T9 330.015 G3489T Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment