• Giáo trình
  • 510 H928D
    Hướng dẫn giải bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế.
DDC 510 H928D
Tác giả TT Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Nhan đề Hướng dẫn giải bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế. Phần II, Giải tích toán học / Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Bộ môn Toán cơ bản; Nguyễn Huy Hoàng chủ biên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2007
Mô tả vật lý 241tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Toán cao cấp
Từ khóa tự do Toán kinh tế
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(5): 10230642-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013289
0021
004B0A4C23F-6C19-44DF-BDA7-DF3A91B39423
005201806071423
008 2007
0091 0
020 |c25.000VND
039|a20180607142312|bhuentm|c20180418103528|dlinhntu|y20180418102511|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a510|bH928D
110 |aTrường Đại học Kinh tế Quốc dân
245 |aHướng dẫn giải bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế. |nPhần II, |pGiải tích toán học / |cTrường Đại học Kinh tế Quốc dân, Bộ môn Toán cơ bản; Nguyễn Huy Hoàng chủ biên
260 |aHà Nội : |bĐại học Kinh tế Quốc dân, |c2007
300 |a241tr. ; |c21cm.
653 |aToán cao cấp
653|aToán kinh tế
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(5): 10230642-6
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdaicuong/huongdangiaibaitaptoancaocapthumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10230642 TVTT_Kho sách T9 510 H928D Giáo trình 1
2 10230643 TVTT_Kho sách T9 510 H928D Giáo trình 2
3 10230644 TVTT_Kho sách T9 510 H928D Giáo trình 3
4 10230645 TVTT_Kho sách T9 510 H928D Giáo trình 4
5 10230646 TVTT_Kho sách T9 510 H928D Giáo trình 5

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment