DDC 368 N4994V
Tác giả CN Nguyễn Viết Vượng
Nhan đề Giáo trình kinh tế bảo hiểm / Nguyễn Viết Vượng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lào động, 2006
Mô tả vật lý 308 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Bảo hiểm
Từ khóa tự do Kinh tế
Ngành Kinh tế
Môn học Kinh tế bảo hiểm
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119788
00214
004F5373FE7-0EA0-4998-A286-A55C694D4E3B
005202209271613
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|a20220927161321|blinhntu|y20220927150824|zlinhntu
082 |a368|bN4994V
100 |aNguyễn Viết Vượng
245 |aGiáo trình kinh tế bảo hiểm / |cNguyễn Viết Vượng
260 |aHà Nội : |bLào động, |c2006
300 |a308 tr. ; |ccm.
653 |aBảo hiểm
653 |aKinh tế
691|aKinh tế
692|aKinh tế bảo hiểm
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bskinhte/gtkinhtebaohiem_nguyenvietvuong_2006_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment