DDC 368 G3489T
Tác giả TT Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Nhan đề Giáo trình bảo hiểm / Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, bộ môn Kinh tế Bảo hiểm; Nguyễn Văn Định chủ biên
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012
Mô tả vật lý 518tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Bảo hiểm
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(1): 10226191
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013209
0021
004AF807A05-37FE-4A5A-8A81-8B95F8DCFFC6
005201808071434
008 2012
0091 0
020 |c99.000VND
039|a20180807143436|bhuentm|c20180409151842|dlinhntu|y20180406095631|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a368|bG3489T
110 |aTrường Đại học Kinh tế Quốc dân
245 |aGiáo trình bảo hiểm / |cTrường Đại học Kinh tế Quốc dân, bộ môn Kinh tế Bảo hiểm; Nguyễn Văn Định chủ biên
250 |aTái bản lần thứ nhất, có sửa chữa bổ sung
260 |aHà Nội : |bĐại học Kinh tế Quốc dân, |c2012
300 |a518tr. ; |c21cm.
653 |aBảo hiểm
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(1): 10226191
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsketoan/giaotrinhbaohien2012thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10226191 TVTT_Kho sách T9 368 G3489T Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment