DDC 368 G3489T
Tác giả TT Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Nhan đề Giáo trình bảo hiểm / Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, bộ môn Kinh tế Bảo hiểm; Nguyễn Văn Định chủ biên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2005
Mô tả vật lý 584tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Bảo hiểm
Khoa Kinh tế
Ngành Kinh tế
Môn học Bảo hiểm
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(19): 10226192-209, 10236532
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013210
00214
004ECD46506-2EC9-4D47-9C82-4F213716713D
005202206140925
008 2005
0091 0
020 |c56.000VND
039|a20220614092527|blinhntu|c20220218110408|dlinhntu|y20180406100040|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a368|bG3489T
110 |aTrường Đại học Kinh tế Quốc dân
245 |aGiáo trình bảo hiểm / |cTrường Đại học Kinh tế Quốc dân, bộ môn Kinh tế Bảo hiểm; Nguyễn Văn Định chủ biên
260 |aHà Nội : |bĐại học Kinh tế Quốc dân, |c2005
300 |a584tr. ; |c21cm.
653 |aBảo hiểm
690|aKinh tế
691|aKinh tế
692|aBảo hiểm
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(19): 10226192-209, 10236532
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsketoan/giaotrinhbanhiem2005thumbimage.jpg
890|a19|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10236532 TVTT_Kho sách T9 368 G3489T Giáo trình 19
2 10226192 TVTT_Kho sách T9 368 G3489T Giáo trình 1
3 10226193 TVTT_Kho sách T9 368 G3489T Giáo trình 2
4 10226194 TVTT_Kho sách T9 368 G3489T Giáo trình 3
5 10226195 TVTT_Kho sách T9 368 G3489T Giáo trình 4
6 10226196 TVTT_Kho sách T9 368 G3489T Giáo trình 5
7 10226197 TVTT_Kho sách T9 368 G3489T Giáo trình 6
8 10226198 TVTT_Kho sách T9 368 G3489T Giáo trình 7
9 10226199 TVTT_Kho sách T9 368 G3489T Giáo trình 8
10 10226200 TVTT_Kho sách T9 368 G3489T Giáo trình 9
Comment