DDC 368 G3489T
Tác giả TT Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Nhan đề Giáo trình kinh tế bảo hiểm / Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Khoa Bảo hiểm; Phạm Thị Định chủ biên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2011
Mô tả vật lý 263tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Bảo hiểm
Từ khóa tự do Kinh tế bảo hiểm
Khoa Kinh tế học
Ngành Kinh tế
Môn học Bảo hiểm
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(104): 10226212-310, 10236035, 10236347-50
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013211
00215
004F103739B-BEAF-4A5E-BD55-BF96FE28B490
005202206140927
008 2011
0091 0
020 |c68.000VND
039|a20220614092737|blinhntu|c20220218142530|dlinhntu|y20180406102719|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a368|bG3489T
110 |aTrường Đại học Kinh tế Quốc dân
245 |aGiáo trình kinh tế bảo hiểm / |cTrường Đại học Kinh tế Quốc dân, Khoa Bảo hiểm; Phạm Thị Định chủ biên
260 |aHà Nội : |bĐại học Kinh tế Quốc dân, |c2011
300 |a263tr. ; |c24cm.
653 |aBảo hiểm
653 |aKinh tế bảo hiểm
690|aKinh tế học
691|aKinh tế
692|aBảo hiểm
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(104): 10226212-310, 10236035, 10236347-50
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bskinhte/giaotrinhkinhtebaohiemphamthidinhthumbimage.jpg
890|a104|b7|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10236347 TVTT_Kho sách T9 368 G3489T Giáo trình 101
2 10236348 TVTT_Kho sách T9 368 G3489T Giáo trình 102
3 10236349 TVTT_Kho sách T9 368 G3489T Giáo trình 103
4 10236350 TVTT_Kho sách T9 368 G3489T Giáo trình 104
5 10226212 TVTT_Kho sách T9 368 G3489T Giáo trình 1
6 10226213 TVTT_Kho sách T9 368 G3489T Giáo trình 2
7 10226214 TVTT_Kho sách T9 368 G3489T Giáo trình 3
8 10226215 TVTT_Kho sách T9 368 G3489T Giáo trình 4
9 10226216 TVTT_Kho sách T9 368 G3489T Giáo trình 5
10 10226217 TVTT_Kho sách T9 368 G3489T Giáo trình 6
Comment