DDC 368 G3489T
Tác giả TT Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Nhan đề Giáo trình bảo hiểm / Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, bộ môn Kinh tế Bảo hiểm; Nguyễn Văn Định chủ biên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2005
Mô tả vật lý 584tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Bảo hiểm
Địa chỉ 20CSTT_Phòng mượn(47): 20200814-60
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013278
0021
004A56D4935-A28B-4B42-A4D5-8E23842694C9
005201806061510
008 2005
0091 0
020 |c56.000VND
039|a20180606151044|bhuentm|y20180417153406|zvandtq
041 |avie
044 |avm
082 |a368|bG3489T
110 |aTrường Đại học Kinh tế Quốc dân
245 |aGiáo trình bảo hiểm / |cTrường Đại học Kinh tế Quốc dân, bộ môn Kinh tế Bảo hiểm; Nguyễn Văn Định chủ biên
260 |aHà Nội : |bĐại học Kinh tế Quốc dân, |c2005
300 |a584tr. ; |c21cm.
653 |aBảo hiểm
852|a20|bCSTT_Phòng mượn|j(47): 20200814-60
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsketoan/giaotrinhbanhiem2005thumbimage.jpg
890|a47|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20200814 CSTT_Phòng mượn 368 G3489T Giáo trình 1
2 20200815 CSTT_Phòng mượn 368 G3489T Giáo trình 2
3 20200816 CSTT_Phòng mượn 368 G3489T Giáo trình 3
4 20200817 CSTT_Phòng mượn 368 G3489T Giáo trình 4
5 20200818 CSTT_Phòng mượn 368 G3489T Giáo trình 5
6 20200819 CSTT_Phòng mượn 368 G3489T Giáo trình 6
7 20200820 CSTT_Phòng mượn 368 G3489T Giáo trình 7
8 20200821 CSTT_Phòng mượn 368 G3489T Giáo trình 8
9 20200822 CSTT_Phòng mượn 368 G3489T Giáo trình 9
10 20200823 CSTT_Phòng mượn 368 G3489T Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment