• Giáo trình
  • 005.73 H6501T
    Cấu trúc dữ liệu, phân tích thuật toán và phát triển phần mềm /
DDC 005.73 H6501T
Tác giả CN Hồ, Thuần
Nhan đề Cấu trúc dữ liệu, phân tích thuật toán và phát triển phần mềm / Hồ Thuần. Hồ Cẩm Hà, Trần Thiên Thành
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2008
Mô tả vật lý 295tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Cấu trúc dữ liệu
Từ khóa tự do Toán ứng dụng
Từ khóa tự do Phát triển phần mềm
Tác giả(bs) CN Hồ,Cẩm Hà
Tác giả(bs) CN Trần, Thiên Thành
Địa chỉ 20CSTT_Phòng mượn(2): 20201653-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113487
0021
004D706F573-9D9F-4255-96AA-6D917D779E42
005201903281443
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |c38900VND
039|y20190328144300|zvandtq
082 |a005.73|bH6501T
100 |aHồ, Thuần
245 |aCấu trúc dữ liệu, phân tích thuật toán và phát triển phần mềm / |cHồ Thuần. Hồ Cẩm Hà, Trần Thiên Thành
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2008
300 |a295tr. ; |c27cm.
653 |aCấu trúc dữ liệu
653 |aToán ứng dụng
653 |aPhát triển phần mềm
700 |aHồ,Cẩm Hà
700|aTrần, Thiên Thành
852|a20|bCSTT_Phòng mượn|j(2): 20201653-4
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bscntt/cautrucdulieuphantichthuattoanvaphattrienphanmemthumbimage.jpg
890|a2|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20201653 CSTT_Phòng mượn 005.73 H6501T Giáo trình 1
2 20201654 CSTT_Phòng mượn 005.73 H6501T Giáo trình 2

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment