DDC 518 Đ211D
Tác giả CN Đào, Huy Du
Nhan đề Giảm bậc mô hình và ứng dụng / Đào Huy Du: Vũ Ngọc Kiên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2019
Mô tả vật lý 175tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Bài toán điều khiển
Từ khóa tự do Toán ứng dụng
Tác giả(bs) CN Vũ, Ngọc Kiên
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10238764-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119747
0022
004E930A878-99F8-4FD7-B667-8215BBE5791B
005202209200812
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c96.000
039|y20220920081235|zhuentm
082 |a518|bĐ211D
100 |aĐào, Huy Du
245 |aGiảm bậc mô hình và ứng dụng / |cĐào Huy Du: Vũ Ngọc Kiên
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2019
300 |a175tr. ; |c24cm.
653 |aBài toán điều khiển
653 |aToán ứng dụng
700 |aVũ, Ngọc Kiên
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10238764-7
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdaicuong/giambacmohinhvaungdungdaohuydu2019thumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10238767 TVTT_Kho sách T9 518 Đ211D Sách tham khảo 4
2 10238764 TVTT_Kho sách T9 518 Đ211D Sách tham khảo 1
3 10238765 TVTT_Kho sách T9 518 Đ211D Sách tham khảo 2
4 10238766 TVTT_Kho sách T9 518 Đ211D Sách tham khảo 3

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment