DDC 519 Ng527D
Tác giả CN Nguyễn Quang Dong
Nhan đề Giáo trình kinh tế lượng / Nguyễn Quang Dong;Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Mạnh Thế
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2013
Mô tả vật lý 793 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Kinh tế lượng
Từ khóa tự do Toán kinh tế
Từ khóa tự do Toán ứng dụng
Ngành Kinh tế
Môn học Kinh tế lượng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Mạnh Thế
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Minh
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119796
00214
0047B0AEDE9-2E63-4A80-99D3-A90ADBAA669E
005202209281522
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20220928152304|zlinhntu
082 |a519|bNg527D
100 |aNguyễn Quang Dong
245 |aGiáo trình kinh tế lượng / |cNguyễn Quang Dong;Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Mạnh Thế
250 |aTái bản lần thứ nhất, có sửa đổi bổ sung
260 |aHà Nội : |bĐại học Kinh tế Quốc dân, |c2013
300 |a793 tr. ; |c24 cm.
653 |aKinh tế lượng
653 |aToán kinh tế
653 |aToán ứng dụng
691 |aKinh tế
692|aKinh tế lượng
700 |aNguyễn Mạnh Thế
700 |aNguyễn Thị Minh
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bskinhte/kinhteluong_nguyen quang dong_2013_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment