DDC 510 G3489T
Tác giả TT Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Hung
Nhan đề Giáo trình phương pháp tính / Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Hung; Nguyễn Thị Thu Thủy
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2008
Mô tả vật lý 110tr. ; 21cm.
Phụ chú Tài liệu lưu hành nội bộ
Từ khóa tự do Phương pháp tính
Từ khóa tự do Toán ứng dụng
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(119): 10228259-371, 10236242-4, 10236297-9
000 00000npm#a2200000ui#4500
0013236
0021
00456EBA4B6-AE54-4EB7-9174-45823F97B830
005201806071621
008 2008
0091 0
020 |cVND
039|a20180607162200|bhuentm|y20180413094148|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a510|bG3489T
110|aTrường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Hung
245 |aGiáo trình phương pháp tính / |cTrường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Hung; Nguyễn Thị Thu Thủy
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2008
300 |a110tr. ; |c21cm.
500|aTài liệu lưu hành nội bộ
653 |aPhương pháp tính
653 |aToán ứng dụng
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(119): 10228259-371, 10236242-4, 10236297-9
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bscntt/giaotrinhphuongphaptinhthuthuythumbimage.jpg
890|a119|b5|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10228259 TVTT_Kho sách T9 510 G3489T Giáo trình 1
2 10228260 TVTT_Kho sách T9 510 G3489T Giáo trình 2
3 10228261 TVTT_Kho sách T9 510 G3489T Giáo trình 3
4 10228262 TVTT_Kho sách T9 510 G3489T Giáo trình 4
5 10228263 TVTT_Kho sách T9 510 G3489T Giáo trình 5
6 10228264 TVTT_Kho sách T9 510 G3489T Giáo trình 6
7 10228265 TVTT_Kho sách T9 510 G3489T Giáo trình 7
8 10228266 TVTT_Kho sách T9 510 G3489T Giáo trình 8
9 10228267 TVTT_Kho sách T9 510 G3489T Giáo trình 9
10 10228268 TVTT_Kho sách T9 510 G3489T Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment