DDC 335.423 G3489T
Tác giả CN Bộ giáo dục và đào tạo
Nhan đề Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học : Dùng trong các trường đại học và cao đẳng / Bộ giáo dục và đào tạo
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2005
Mô tả vật lý 312tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Chủ nghĩa xã hội khoa học
Từ khóa tự do Xã hội học
Địa chỉ 20CSTT_Phòng mượn(1): 20203768
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113562
00215
00422808EC6-20EA-4AA4-986B-160DE0ABD8FB
005202206131442
008081223s2005 vm| vie
0091 0
020 |c17.500VNĐ
039|a20220613144220|blinhntu|y20190507082006|zvandtq
082 |a335.423|bG3489T
100 |aBộ giáo dục và đào tạo
245 |aGiáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học : |bDùng trong các trường đại học và cao đẳng / |cBộ giáo dục và đào tạo
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia, |c2005
300 |a312tr. ; |c21cm.
653 |aChủ nghĩa xã hội khoa học
653 |aXã hội học
852|a20|bCSTT_Phòng mượn|j(1): 20203768
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdaicuong/giaotrinhchunghiaxahoikhoahoctaibanlan1thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20203768 CSTT_Phòng mượn 335.423 G3489T Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment