DDC 301 G3489T
Tác giả TT Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Nhan đề Giáo trình xã hội học / Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Bộ môn Xã hội học; Nguyễn Thế Phán chủ biên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2002
Mô tả vật lý 314tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Nghiên cứu xã hội
Từ khóa tự do Xã hội học
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(134): 10230940-1073
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013293
0021
0048254434C-9DB7-45D8-948C-E2461608C029
005201906111539
008 2002
0091 0
020 |cVND
039|a20190611153929|bhuentm|c20180601162050|dhuentm|y20180420094515|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a301|bG3489T
110 |aTrường Đại học Kinh tế Quốc dân
245 |aGiáo trình xã hội học / |cTrường Đại học Kinh tế Quốc dân, Bộ môn Xã hội học; Nguyễn Thế Phán chủ biên
260 |aHà Nội : |bLao động - Xã hội, |c2002
300 |a314tr. ; |c21cm.
653 |aNghiên cứu xã hội
653 |aXã hội học
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(134): 10230940-1073
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdulich - khachsan/giaotrinhxahoihocthephanthumbimage.jpg
890|a134|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10230940 TVTT_Kho sách T9 301 G3489T Giáo trình 1
2 10230941 TVTT_Kho sách T9 301 G3489T Giáo trình 2
3 10230942 TVTT_Kho sách T9 301 G3489T Giáo trình 3
4 10230943 TVTT_Kho sách T9 301 G3489T Giáo trình 4
5 10230944 TVTT_Kho sách T9 301 G3489T Giáo trình 5
6 10230945 TVTT_Kho sách T9 301 G3489T Giáo trình 6
7 10230946 TVTT_Kho sách T9 301 G3489T Giáo trình 7
8 10230947 TVTT_Kho sách T9 301 G3489T Giáo trình 8
9 10230948 TVTT_Kho sách T9 301 G3489T Giáo trình 9
10 10230949 TVTT_Kho sách T9 301 G3489T Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment