• Giáo trình
  • 301 H928D
    Hướng dẫn học tập môn xã hội học /
DDC 301 H928D
Tác giả TT Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Nhan đề Hướng dẫn học tập môn xã hội học / Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Lương Văn Úc chủ biên
Lần xuất bản Tái bản có sửa chữa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2010
Mô tả vật lý 207tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Xã hội học
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(1): 10229866
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013314
0021
004DC32F1D6-861B-4FD1-BFE1-31E6814EF6D3
005201906111537
008 2010
0091 0
020 |c30.000VND
039|a20190611153801|bhuentm|c20180601162507|dhuentm|y20180427103606|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a301|bH928D
110 |aTrường Đại học Kinh tế Quốc dân
245 |aHướng dẫn học tập môn xã hội học / |cTrường Đại học Kinh tế Quốc dân; Lương Văn Úc chủ biên
250 |aTái bản có sửa chữa
260 |aHà Nội : |bĐại học Kinh tế Quốc dân, |c2010
300 |a207tr. ; |c21cm.
653 |aXã hội học
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(1): 10229866
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdulich - khachsan/huongdanhoctapmonxahoihocvanucthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10229866 TVTT_Kho sách T9 301 H928D Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment