• Giáo trình
  • 519.5 G3489T
    Giáo trình nguyên lý thống kê /
DDC 519.5 G3489T
Tác giả TT Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Hung
Nhan đề Giáo trình nguyên lý thống kê / Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Hung; Nguyễn Thị Kim Chung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2008
Mô tả vật lý 121tr. ; 21cm.
Phụ chú Tài liệu lưu hành nội bộ
Từ khóa tự do Nguyên lý thống kê
Từ khóa tự do Thống kê
Địa chỉ 20CSTT_Phòng mượn(56): 20208899-954
000 00000nam#a2200000ui#4500
00114823
0021
004F6C41D22-379D-49C7-84F6-2C7CFC3E63A6
005201909100823
008 2008
0091 0
020 |cVND
039|a20190910082258|bvandtq|y20190909142909|zvandtq
041 |avie
044 |avm
082 |a519.5|bG3489T
110 |aTrường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Hung
245 |aGiáo trình nguyên lý thống kê / |cTrường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Hung; Nguyễn Thị Kim Chung
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2008
300 |a121tr. ; |c21cm.
500 |aTài liệu lưu hành nội bộ
653 |aNguyên lý thống kê
653 |aThống kê
852|a20|bCSTT_Phòng mượn|j(56): 20208899-954
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bskinhte/giaotrinhnguyenlythongkebiadothumbimage.jpg
890|a56|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20208899 CSTT_Phòng mượn 519.5 G3489T Giáo trình 1
2 20208900 CSTT_Phòng mượn 519.5 G3489T Giáo trình 2
3 20208901 CSTT_Phòng mượn 519.5 G3489T Giáo trình 3
4 20208902 CSTT_Phòng mượn 519.5 G3489T Giáo trình 4
5 20208903 CSTT_Phòng mượn 519.5 G3489T Giáo trình 5
6 20208904 CSTT_Phòng mượn 519.5 G3489T Giáo trình 6
7 20208905 CSTT_Phòng mượn 519.5 G3489T Giáo trình 7
8 20208906 CSTT_Phòng mượn 519.5 G3489T Giáo trình 8
9 20208907 CSTT_Phòng mượn 519.5 G3489T Giáo trình 9
10 20208908 CSTT_Phòng mượn 519.5 G3489T Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment