• Giáo trình
  • 519.5 G3489T
    Giáo trình nguyên lý thống kê /
DDC 519.5 G3489T
Tác giả TT Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Hung
Nhan đề Giáo trình nguyên lý thống kê / Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Hung; Nguyễn Thị Kim Chung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2008
Mô tả vật lý 121tr. ; 21cm.
Phụ chú Tài liệu lưu hành nội bộ
Từ khóa tự do Nguyên lý thống kê
Từ khóa tự do Thống kê
Địa chỉ 20CSTT_Phòng mượn(3): 20209862-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00114833
0021
004B33A3589-CF7A-462B-B212-68651D5938F6
005201909091526
008 2008
0091 0
020 |cVND
039|y20190909152604|zvandtq
041 |avie
044 |avm
082 |a519.5|bG3489T
110 |aTrường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Hung
245 |aGiáo trình nguyên lý thống kê / |cTrường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Hung; Nguyễn Thị Kim Chung
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2008
300 |a121tr. ; |c21cm.
500 |aTài liệu lưu hành nội bộ
653 |aNguyên lý thống kê
653 |aThống kê
852|a20|bCSTT_Phòng mượn|j(3): 20209862-4
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bskinhte/giaotrinhnguyenlythongkevhkimchungthumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20209862 CSTT_Phòng mượn 519.5 G3489T Giáo trình 1
2 20209863 CSTT_Phòng mượn 519.5 G3489T Giáo trình 2
3 20209864 CSTT_Phòng mượn 519.5 G3489T Giáo trình 3

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment