• Giáo trình
  • 519.5 G3489T
    Giáo trình nguyên lý thống kê /
DDC 519.5 G3489T
Tác giả TT Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Hung
Nhan đề Giáo trình nguyên lý thống kê / Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Hung; Nguyễn Thị Kim Chung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2008
Mô tả vật lý 121tr. ; 21cm.
Phụ chú Tài liệu lưu hành nội bộ
Từ khóa tự do Nguyên lý thống kê
Từ khóa tự do Thống kê
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(169): 10231693-861
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013308
0021
004EEA08B9F-8565-4C26-8AEA-A92AE45358F1
005201806071620
008 2008
0091 0
020 |cVND
039|a20180607162015|bhuentm|y20180427083804|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a519.5|bG3489T
110 |aTrường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Hung
245 |aGiáo trình nguyên lý thống kê / |cTrường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Hung; Nguyễn Thị Kim Chung
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2008
300 |a121tr. ; |c21cm.
500 |aTài liệu lưu hành nội bộ
653 |aNguyên lý thống kê
653 |aThống kê
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(169): 10231693-861
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bskinhte/giaotrinhnguyenlythongkevhkimchungthumbimage.jpg
890|a169|b22|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10231739 TVTT_Kho sách T9 519.5 G3489T Giáo trình 47
2 10231740 TVTT_Kho sách T9 519.5 G3489T Giáo trình 48
3 10231741 TVTT_Kho sách T9 519.5 G3489T Giáo trình 49
4 10231742 TVTT_Kho sách T9 519.5 G3489T Giáo trình 50
5 10231743 TVTT_Kho sách T9 519.5 G3489T Giáo trình 51
6 10231744 TVTT_Kho sách T9 519.5 G3489T Giáo trình 52
7 10231745 TVTT_Kho sách T9 519.5 G3489T Giáo trình 53
8 10231746 TVTT_Kho sách T9 519.5 G3489T Giáo trình 54
9 10231747 TVTT_Kho sách T9 519.5 G3489T Giáo trình 55
10 10231748 TVTT_Kho sách T9 519.5 G3489T Giáo trình 56

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment