DDC 530.1 L964B
Tác giả CN Lương, Duyên Bình
Nhan đề Giải bài tập và Bài toán cơ sở vật lí. Tập ba / Lương Duyên Bình, Nguyễn Quang Hậu
Lần xuất bản Tái bản lần thứ sáu
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2015
Mô tả vật lý 254tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Cơ sở vật lí
Từ khóa tự do Bài toán
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quang Hậu
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10238084-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118562
0022
0043EDA0DA7-886B-4E38-8525-EB955DF65964
005202204221048
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |c65.000
039|y20220422104827|zhuentm
082 |a530.1|bL964B
100 |aLương, Duyên Bình
245 |aGiải bài tập và Bài toán cơ sở vật lí. |nTập ba / |cLương Duyên Bình, Nguyễn Quang Hậu
250 |aTái bản lần thứ sáu
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2015
300 |a254tr. ; |c27cm.
653 |aBài tập
653 |aCơ sở vật lí
653 |aBài toán
700 |aNguyễn, Quang Hậu
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10238084-7
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdaicuong/giaibaitoanvabaitapcosovatlytap3thumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10238084 TVTT_Kho sách T9 530.1 L964B Sách tham khảo 1
2 10238085 TVTT_Kho sách T9 530.1 L964B Sách tham khảo 2
3 10238086 TVTT_Kho sách T9 530.1 L964B Sách tham khảo 3
4 10238087 TVTT_Kho sách T9 530.1 L964B Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment