DDC 530.1 L964B
Tác giả CN Lương, Duyên Bình
Nhan đề Giải bài tập và Bài toán cơ sở vật lí. Tập bốn / Lương Duyên Bình, Nguyễn Quang Hậu
Lần xuất bản Tái bản lần thứ năm
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2015
Mô tả vật lý 235tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Cơ sở vật lí
Từ khóa tự do Bài toán
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quang Hậu
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10238088-91
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118563
0022
004CFF5E8B7-2CE9-47C6-BF98-8C5F44119F71
005202204221054
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |c56.000
039|y20220422105457|zhuentm
082 |a530.1|bL964B
100 |aLương, Duyên Bình
245 |aGiải bài tập và Bài toán cơ sở vật lí. |nTập bốn / |cLương Duyên Bình, Nguyễn Quang Hậu
250 |aTái bản lần thứ năm
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2015
300 |a235tr. ; |c27cm.
653 |aBài tập
653 |aCơ sở vật lí
653 |aBài toán
700 |aNguyễn, Quang Hậu
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10238088-91
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdaicuong/giaibaitoavabaitapcosovatlytap4thumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10238088 TVTT_Kho sách T9 530.1 L964B Sách tham khảo 1
2 10238089 TVTT_Kho sách T9 530.1 L964B Sách tham khảo 2
3 10238090 TVTT_Kho sách T9 530.1 L964B Sách tham khảo 3
4 10238091 TVTT_Kho sách T9 530.1 L964B Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment