• Giáo trình
  • 530.1 L9736B
    Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí.
DDC 530.1 L9736B
Tác giả CN Lương, Duyên Bình
Nhan đề Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí. Tập hai / Lương Duyên Bình, Nguyễn Quang Hậu
Lần xuất bản Tái bản lần thứ tư
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2008
Mô tả vật lý 287tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Vật lý
Từ khóa tự do Bài toán
Từ khóa tự do Cơ sở vật lý
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quang Hậu
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(5): 10233564-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013336
0021
004D89445DC-A33D-442D-897A-17EF773A841B
005201806081637
008 2008
0091 0
020 |c42.500VND
039|a20180608163725|bhuentm|y20180504152955|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a530.1|bL9736B
100 |aLương, Duyên Bình
245 |aGiải bài tập và bài toán cơ sở vật lí. |nTập hai / |cLương Duyên Bình, Nguyễn Quang Hậu
250 |aTái bản lần thứ tư
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2008
300 |a287tr. ; |c27cm.
653 |aBài tập
653 |aVật lý
653 |aBài toán
653 |aCơ sở vật lý
700 |aNguyễn, Quang Hậu
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(5): 10233564-8
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdaicuong/giaibaitapvabaitoancosovatlytap2thumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10233564 TVTT_Kho sách T9 530.1 L9736B Giáo trình 1
2 10233565 TVTT_Kho sách T9 530.1 L9736B Giáo trình 2
3 10233566 TVTT_Kho sách T9 530.1 L9736B Giáo trình 3
4 10233567 TVTT_Kho sách T9 530.1 L9736B Giáo trình 4
5 10233568 TVTT_Kho sách T9 530.1 L9736B Giáo trình 5

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment