• Giáo trình
  • 530.1 L9736B
    Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí.
DDC 530.1 L9736B
Tác giả CN Lương, Duyên Bình
Nhan đề Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí. Tập bốn / Lương Duyên Bình, Nguyễn Quang Hậu
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2007
Mô tả vật lý 235tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Vật lý
Từ khóa tự do Bài toán
Từ khóa tự do Cơ sở vật lý
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quang Hậu
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(5): 10233574-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013338
0021
004992549F4-28F8-40E3-8B05-F5D6DD647EB0
005201806081641
008 2007
0091 0
020 |c25.700VND
039|a20180608164151|bhuentm|y20180504154419|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a530.1|bL9736B
100 |aLương, Duyên Bình
245 |aGiải bài tập và bài toán cơ sở vật lí. |nTập bốn / |cLương Duyên Bình, Nguyễn Quang Hậu
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2007
300 |a235tr. ; |c27cm.
653 |aBài tập
653 |aVật lý
653 |aBài toán
653 |aCơ sở vật lý
700 |aNguyễn, Quang Hậu
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(5): 10233574-8
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdaicuong/giaibaitoavabaitapcosovatlytap4thumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10233574 TVTT_Kho sách T9 530.1 L9736B Giáo trình 1
2 10233575 TVTT_Kho sách T9 530.1 L9736B Giáo trình 2
3 10233576 TVTT_Kho sách T9 530.1 L9736B Giáo trình 3
4 10233577 TVTT_Kho sách T9 530.1 L9736B Giáo trình 4
5 10233578 TVTT_Kho sách T9 530.1 L9736B Giáo trình 5

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment