DDC 657.071 N4994H
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thanh Hương
Nhan đề Giáo trình kế toán ngân hàng / Nguyễn Thị Thanh Hương, Vũ Thiện Thập
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống kê, 2010
Mô tả vật lý 703tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Kế toán ngân hàng
Từ khóa tự do Ngân hàng thương mại
Từ khóa tự do Nghiệp vụ kế toán
Ngành Tài chính ngân hàng
Môn học Kế toán ngân hàng
Tác giả(bs) CN Vũ, Thiện Thập
Địa chỉ 20CSTT_Phòng mượn(49): 20215443-91
000 00000nam#a2200000ui#4500
00115038
00214
00446551A6C-8932-4037-8178-2B78D8437B89
005202208041610
008 2010
0091 0
020 |c135.000VND
039|a20220804161045|blinhntu|c20191004162649|dvandtq|y20191004162557|zvandtq
041 |avie
044 |avm
082 |a657.071|bN4994H
100|aNguyễn, Thị Thanh Hương
245 |aGiáo trình kế toán ngân hàng / |cNguyễn Thị Thanh Hương, Vũ Thiện Thập
260 |aHà Nội : |bThống kê, |c2010
300 |a703tr. ; |c24cm.
653 |aKế toán ngân hàng
653 |aNgân hàng thương mại
653 |aNghiệp vụ kế toán
691|aTài chính ngân hàng
692|aKế toán ngân hàng
700|aVũ, Thiện Thập
852|a20|bCSTT_Phòng mượn|j(49): 20215443-91
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsketoan/giaotrinhketoannganhangnguyenthithanhhuongthumbimage.jpg
890|a49|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20215443 CSTT_Phòng mượn 657.071 N4994H Giáo trình 1
2 20215444 CSTT_Phòng mượn 657.071 N4994H Giáo trình 2
3 20215445 CSTT_Phòng mượn 657.071 N4994H Giáo trình 3
4 20215446 CSTT_Phòng mượn 657.071 N4994H Giáo trình 4
5 20215447 CSTT_Phòng mượn 657.071 N4994H Giáo trình 5
6 20215448 CSTT_Phòng mượn 657.071 N4994H Giáo trình 6
7 20215449 CSTT_Phòng mượn 657.071 N4994H Giáo trình 7
8 20215450 CSTT_Phòng mượn 657.071 N4994H Giáo trình 8
9 20215451 CSTT_Phòng mượn 657.071 N4994H Giáo trình 9
10 20215452 CSTT_Phòng mượn 657.071 N4994H Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment