• Đồ án - Khoá luận
  • 332.1
    Giải pháp nâng cao lợi nhuận tại công ty TNHH xây dựng thương mại sản xuất Minh Hiền /
DDC 332.1
Tác giả CN Nguyễn, Tiến Đạt
Nhan đề Giải pháp nâng cao lợi nhuận tại công ty TNHH xây dựng thương mại sản xuất Minh Hiền / Nguyễn Tiến Đạt: Th.S Mai Huệ Thu hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường ĐHCN Việt - Hung, 2022
Mô tả vật lý 55 ; 27cm
Phụ chú Đồ án tốt nghiệp
Từ khóa tự do Đồ án khóa luận
Từ khóa tự do Giải pháp nâng cao
Từ khóa tự do Lợi nhuân công ty
Từ khóa tự do Tài chính ngân hàng
Địa chỉ 10TVTT_Thư viện số(1): 10100789
000 00000ndm#a2200000ui#4500
00119986
0026
00426E1EC3F-5E37-4D5E-8092-3FEC2A8597AA
005202311291603
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20231129160347|bhuentm|c20231129160104|dhuentm|y20231129155634|zhuentm
082 |a332.1
100 |aNguyễn, Tiến Đạt
245 |aGiải pháp nâng cao lợi nhuận tại công ty TNHH xây dựng thương mại sản xuất Minh Hiền / |cNguyễn Tiến Đạt: Th.S Mai Huệ Thu hướng dẫn
260 |aHà Nội : |bTrường ĐHCN Việt - Hung, |c2022
300 |a55 ; |c27cm
500 |aĐồ án tốt nghiệp
653 |aĐồ án khóa luận
653 |aGiải pháp nâng cao
653 |aLợi nhuân công ty
653 |aTài chính ngân hàng
852|a10|bTVTT_Thư viện số|j(1): 10100789
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdoankhoaluan/quantrikinhdoanh/giaiphapnangcaovanhoaungxu...letienvu_01thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10100789 TVTT_Thư viện số 332.1 Đồ án - Khóa luận 1
Comment