• Giáo trình chính
  • 335.52 G434T
    Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam /
DDC 335.52 G434T
Tác giả TT Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nhan đề Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam / Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2009
Mô tả vật lý 264tr. ; 21cm.
Phụ chú Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Đường lối cách mạng
Từ khóa tự do Đảng cộng sản Việt Nam
Từ khóa tự do Đường lối đối ngoại
Ngành Công nghệ thông tin
Ngành Cơ khí
Ngành Điện - Điện tử
Ngành Kinh tế
Ngành Ô tô
Ngành Quản trị kinh doanh
Ngành Tài chính ngân hàng
Ngành Xây dựng
Môn học Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(78): 10201582, 10201587, 10208196, 10211828-30, 10220662, 10222646-709, 10233115-6, 10236577, 10237624-6, 10237958
000 00000ndm#a2200000ui#4500
0013118
00214
004970ED8A2-594A-4D38-99D3-ABFAD98583BB
005202208021534
008 2009
0091 0
020 |c18.500VND
039|a20220802153507|blinhntu|c20220802152654|dlinhntu|y20180313083150|zhuentm
041 |avie
044 |avm
082 |a335.52|bG434T
110 |aBộ Giáo dục và Đào tạo
245 |aGiáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam / |cBộ Giáo dục và Đào tạo
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia, |c2009
300 |a264tr. ; |c21cm.
500|aDành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
653 |aĐường lối cách mạng
653|aĐảng cộng sản Việt Nam
653|aĐường lối đối ngoại
691|aCông nghệ thông tin
691|aCơ khí
691|aĐiện - Điện tử
691|aKinh tế
691|aÔ tô
691|aQuản trị kinh doanh
691|aTài chính ngân hàng
691|aXây dựng
692|aĐường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(78): 10201582, 10201587, 10208196, 10211828-30, 10220662, 10222646-709, 10233115-6, 10236577, 10237624-6, 10237958
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdaicuong/giaotrinhduongloicachmang2009thumbimage.jpg
890|a78|b117|c2|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10236577 TVTT_Kho sách T9 335.52 G434T Giáo trình 67
2 10222646 TVTT_Kho sách T9 335.52 G434T Giáo trình 1
3 10222647 TVTT_Kho sách T9 335.52 G434T Giáo trình 2
4 10222648 TVTT_Kho sách T9 335.52 G434T Giáo trình 3
5 10222649 TVTT_Kho sách T9 335.52 G434T Giáo trình 4
6 10222650 TVTT_Kho sách T9 335.52 G434T Giáo trình 5 Hạn trả:08-08-2019
7 10222651 TVTT_Kho sách T9 335.52 G434T Giáo trình 6
8 10222652 TVTT_Kho sách T9 335.52 G434T Giáo trình 7
9 10222653 TVTT_Kho sách T9 335.52 G434T Giáo trình 8
10 10222654 TVTT_Kho sách T9 335.52 G434T Giáo trình 9
Comment