• Sách tham khảo
  • 332.1 P492C
    Bài tập ứng dụng hệ thống thông tin tài chính ngân hàng /
DDC 332.1 P492C
Tác giả CN Phan, Thị Cúc
Nhan đề Bài tập ứng dụng hệ thống thông tin tài chính ngân hàng / Phan Thị Cúc, Trần Duy Vũ Ngọc Lan
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2010
Mô tả vật lý 292tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Tài chính doanh nghiệp
Từ khóa tự do Tài chính Ngân hàng
Từ khóa tự do Hệ thống thông tin
Tác giả(bs) CN Trần, Duy Vũ Ngọc Lan
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(1): 10236877
000 00000nam#a2200000ui#4500
0018176
0022
004ED8010E8-A1D7-4B9C-8250-15F679904197
005201808080951
008081223s2010 vm| vie
0091 0
020 |c59.000VND
039|a20180808095143|bhuentm|y20180806150033|zlinhntu
082 |a332.1|bP492C
100 |aPhan, Thị Cúc
245 |aBài tập ứng dụng hệ thống thông tin tài chính ngân hàng / |cPhan Thị Cúc, Trần Duy Vũ Ngọc Lan
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, |c2010
300 |a292tr. ; |c24cm.
653 |aTài chính doanh nghiệp
653 |aTài chính Ngân hàng
653 |aHệ thống thông tin
700|aTrần, Duy Vũ Ngọc Lan
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(1): 10236877
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bstaichinhnganhang/baitapungdunghethongthongtintaichinhnganhang2010thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10236877 TVTT_Kho sách T9 332.1 P492C Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment