• Sách tham khảo
  • 332.12 P492C
    Bài tập bài giải nghiệp vụ ngân hàng thương mại tín dụng ngân hàng/
DDC 332.12 P492C
Nhan đề Bài tập bài giải nghiệp vụ ngân hàng thương mại tín dụng ngân hàng/ Phan Thị Cúc
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2009
Mô tả vật lý 358tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do ngân hàng thương mại
Từ khóa tự do Tài chính ngân hàng
Từ khóa tự do Nghiệp vụ ngân hàng
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(1): 10236892
000 00000nam#a2200000ui#4500
0018180
0022
00474356B7C-0119-461E-812B-4719DD8EA825
005201808080950
008081223s2009 vm| vie
0091 0
020 |c65.000VND
039|a20180808095020|bhuentm|y20180806155529|zlinhntu
082 |a332.12|bP492C
245 |aBài tập bài giải nghiệp vụ ngân hàng thương mại tín dụng ngân hàng/ |cPhan Thị Cúc
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, |c2009
300 |a358tr. ; |c24cm.
653 |angân hàng thương mại
653 |aTài chính ngân hàng
653|aNghiệp vụ ngân hàng
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(1): 10236892
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bstaichinhnganhang/baitapbaigiainghiepvunganhangthuongmaitindungnganhangcuc2009thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10236892 TVTT_Kho sách T9 332.12 P492C Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment